Cenik doplačil za zavarovanke

Zaporedna številka Storitev Cena v eurih
1 UZ – GINEKOLOŠKI 30 €
2 UZ – ( 3. oz. samoplačniški) V NOSEČNOSTI 40 €
3 3D/4D UZ V NOSEČNOSTI 75 €
4 PAP BRIS NA ŽELJO ZAVAROVANKE OB KURATIVNEM PREGLEDU 22 €
5 BRIS IN  TEST NA CHLAMYDIO TRACHOMATIS- DIF 70 €
6 ZDRAVNIŠKO POTRDILO NA ZAHTEVO ZAVAROVANKE 23 €
7 ODVZEM BRISA ZA TESTIRANJE GLEDE HPV – brez tipizacije 50 €
8 IZDAJANJE RECEPTOV ZA SAMOPLAČNIŠKA ZDRAVILA 10 €
9 BRIS VAGINE ZA PREISKAVO NA STREPTOKOK B 40 €

Cenik samoplačniških storitev

Zaporedna številka Storitev Cena v eurih
10 MERITEV NUHALNE SVETLINE 70 €
11 MERITEV NUHALNE SVETLINE PRI DVOJČKIH 110 €
12 MERITEV NUHALNE SVETLINE IN DVOJNI HORMONSKI TEST 115 €
13 OSNOVNI GINEKOLOŠKI PREGLED IN ODVZEM PAP BRISA 35 €
14 KONTROLNI GINEKOLOŠKI PREGLED BREZ UZ 25 €
15 GINEKOLOŠKI PREGLED IN UZ 55 €
16 GINEKOLOŠKI PREGLED, ODVZEM PAPA BRISA IN UZ 60 €
17 RAZŠIRJENI GINEKOLOŠKI PREGLED – PAP, UZ, PREGLED DOJK 65 €
18 PAP BRIS 25 €
19 KLINIČNI PREGLED DOJK 20 €
20 VSTAVITEV IUV- IUV SE OBRAČUNA POSEBEJ 45 €
21 ODSTRANITEV IUV 20 €
22 POSVET BREZ PREGLEDA 15 €
23 POTRDILA 15 €
24 BRIS MATERNIČNEGA VRATU NA PATOGENE BAKTERIJE 70 €
25 NOSEČNOSTNI TEST 15 €
26 UZ – GINEKOLOŠKI 35 €
27 UZ – DO 14. TEDNA NOSEČNOSTI 40 €
28 UZ – PO 14. TEDNU NOSEČNOSTI 60 €
29 PRVI PREGLED NOSEČNICE – PAP, RR, TT – brez UZ in laboratorija 50 €
30 PONOVNI PREGLED NOSEČNICE – brez UZ in laboratorija 30 €
31 DOLOČITEV FSH/LH/PROLAKTIN 25 €
32 TESTIRANJE NA HIV 30 €
33 TESTIRANJE NA HEPATITIS C 30 €
34 ZBIRANJE IN POSREDOVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE NA ŽELJO ZAVAROVANKE V NEMEDICINSKE NAMENE 30 €

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94.č člena zDDV-1.
Vse cene so v EUR ( € ) . V skladu s 1. odstavkom 94.č člena zDDV-1 DDV ni obračunan Pacientke brez veljavnega osnovnega zdravstvenega zavarovanja ( OZZ) in pacientke, ki pridejo na pregled izven rednega delovnega časa, so samoplačnice. Storitve so obračunane v skladu z objavljenim cenikom za samoplačniške storitve.

Pacientkam, ki so neredne plačnice prispevkov OZZ in tistim, ki nimajo veljavnega prostovoljnega zavarovanja (PZZ), bomo storitve zaračunali v skladu s ceno, ki jo določa ZZZS. Šentjur, 13.11.2017