Delovni čas

Pon 07:00 – 14:30
Tor 07:00 – 17:00
Sre 15:00 – 22:00
Čet 07:00 – 14:30
Pet 07:00 – 14:00

Cenik

Preverite ugodne cene za vse naše storitve. Prijazne cene samoplačniških storitev.

Pogosta vprašanja

Imate vprašanje, na katerega ne poznate odgovora. Za vas smo pripravili seznam pogostih vprašanj in odgovorov. Če med njimi ni vašega vprašanja, nam ga pošljite in odgovorili vam bomo v najkrajšem času.

Naročanje


Dobrodošli

Dobrodošli na spletnih straneh ginekološke ambulante SIMMED, ki po pogodbi z ZZZS izvaja zdravstveno varstvo žensk vseh starostnih obdobij.

V ambulatni sva zaposlena :
Filip Simoniti, dr. med., spec. gin. in porodništva
Gabrijela Potočnik, zdravstveni tehnik, medicinska sestra

V ambulanti opravljamo specialistične dejavnosti na naslednjih področjih:
Ginekologija
Porodništvo in UZ preiskave nosečnic
Ultrazvočna diagnostika

Dejavnost ambulante je dopolnjena s strokovnim povezovanjem in delom na bolnišničnem nivoju, in sicer z:
operativnimi posegi na ginekološkem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje
sodelovanjem v dežurni službi na ginekološkem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

“Predvsem nobene panike!”

— Dobri vojak Švejk

Storitve

 • Ginekološka dejavnost

  • Preventivni ginekološki pregledi v okviru programa ZORA
  • Odvzemi PAPA brisov in brisov glede prisotnosti HPV
  • Kolposkopija
  • Odvzem tkivnih vzorcev
  • Kurativni ginekološki pregledi
  • Ginekološke UZ preiskave
  • Svetovanje glede izbire kontracepcije
  • Vstavljanje kontracepcijskih sredstev – Mirena. Kyleena
  • Svetovanje pred zanositvijo
  • Svetovanje in obdelava neplodnosti
  • Svetovanje in terapija v obdobju menopavze
 • Porodniška dejavnost

  • Ugotavljanje nosečnosti in svetovanje glede nosčnosti
  • Vodenje normalne nosečnosti
  • Laboratorijske preiskave v nosečnosti, ki so predpisane v smernicah
  • UZ preiskave v nosečnosti – v normalni nosečnosti v skladu s strokovno doktino in predpisi, v primeru nepravilnosti opravimo dodatne UZ preiskave
  • Odkrivanje, svetovanje in vodenje nosečnosti v primeru rizične ali patološke nosečnosti
  • Kardiotokografija (CTG) v kasni nosečnosti
  • Svetovanje glede nosečnosti, vodenja poroda v okviru materinske šole
 • Diagnostika obolenj dojke

  • Klinični pregledi v skladu s smernicami
  • Napotitve na diagnostične preiskave v skladu s smernicami glede na ugotovljeno stanje ob pregledu

Za vas se trudimo

 • Ginekolog

  dr. med. spec. ginek. in por.
  Filip Simoniti

 • Medicinska sestra

  med. tehnik
  Gabrijela Potočnik

Informacija o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

 • Priloga št. 9 k Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov

  Priloga št. 9 k Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
  Izvajalec: SIMONITI FILIP – SIMMED ZASEBNA GINEKOLOŠKA AMBULANTA, Ulica Dušana Kvedra

  27, 3230, Šentjur, matična številka: 1653636000

  Podaja Informacije po 13. in 14. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
  aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR):

  1. identiteta in kontaktni podatki
  obdelovavca in njegovega
  predstavnika:
  Naziv: SIMONITI FILIP – SIMMED ZASEBNA
  GINEKOLOŠKA AMBULANTA
  Naslov: Ulica Dušana Kvedra 27, 3230, Šentjur
  e-mail: simmed@siol.net
   1. kontaktni podatki osebe za
  varstvo podatkov:
  Odvetnica Simona Marko, Ulica heroja Bračiča 12, 2000
  Maribor; mail: odvetnica.marko@siol.net
   2. nameni, za katere se osebni
  podatki obdelujejo in pravna
  podlaga za njihovo obdelavo:
  • za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev za posameznika,
  • 6. člen GDPR, privolitev posameznika, pogodba
   3. vrste osebnih podatkov, ki se
  zbirajo:
  • osnovni osebni podatki (ime, priimek, prebivališče, EMŠO),
  • osnovni kontaktni podatki (telefon, e-mail),
  • podatki o kontaktni osebi, pooblaščeni za vpogled v zdravstveno dokumentacijo: ime, priimek, tel, razmerje do pacienta),
  • posebne vrste osebnih podatkov (podatki, potrebni za obravnavo zdravstvenega stanja oziroma za potrebe zdravljenja),
  • osnovni podatki, potrebni za izstavitev računa (transakcijski račun), v primeru samoplačniških storitev, doplačilih zdravstvene storitve
   4. uporabniki ali kategorije
  uporabnikov osebnih podatkov:
  izvajalec zdravstvene dejavnosti in pooblaščene osebe;
  podatki se ne izvažajo v tretje države
   5. obdobje hrambe osebnih
  podatkov:
   zobozdravstveni karton trajno; zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti pacienta; ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let, skladno z namenom obdelave
   6. pravice posameznika:
  • pravica dostopa do osebnih in genetskih podatkov (15. čl. GDPR),
  • pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih in genetskih podatkov (16. čl. GDPR),
  • pravica do izbrisa osebnih in genetskih podatkov v primerih, določenih v 17. čl. GDPR,
  • pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. čl. GDPR,
  • pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih in genetskih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. čl. GDPR),
  • pravica do prenosljivosti podatkov (20. čl. GDPR),
  • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. čl. GDPR)
   7. obveznost zagotovitve osebnih podatkov  za potrebe izvajanja zdravstvene storitve po naročilu posameznika, po privolitveni izjavi
   8. vir osebnih podatkov  posameznik
  Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, z zahtevo na naslov obdelovalca, kontaktni podatki so navedeni pod točko 1. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).